skip to Main Content

Bso Lage Mierde

Nieuws

Bso Lage Mierde

De afgelopen periode hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de bestuurder van KempenKind, basisschool D’n Opstap, Nummereen Kinderopvang en Hanneke Wijnen en Yvonne van Dingenen – Lenaers van Kikk opvang. Hanneke en Yvonne hebben de ambitie om in Lage Mierde buitenschoolse opvang aan te gaan bieden. In goed overleg heeft Nummereen Kinderopvang daarom besloten de buitenschoolse opvang op locatie Lage Mierde aan hen over te dragen. Dit betekent dat wij vanaf 1 april 2023 geen aanbod meer hebben in Lage Mierde. We wensen Hanneke en Yvonne veel succes met hun plannen en vooral onze Cluppers veel plezier op hun nieuwe bso.

Back To Top
Zoeken