skip to Main Content

Daisy van Hoof

Verhalen

Daisy van Hoof

Daisy en Niels zijn trotse ouders van drie ‘Nummereeners’: Joep (6 jr), Flore (4 jr) en Teun (2 jr). Joep en Flore gingen beiden vanaf drie maanden naar de dagopvang op de Dalemsedijk in Eersel. Bij de opening van locatie KCE (aan de school waar Joep zou starten) zijn ze overgestapt, samen met een aantal voor hen welbekende pedagogische medewerkers. Daar baanden broer en zus de weg vrij voor Teun, die nu vanaf de dagopvang af en toe kan zwaaien naar de inmiddels grote Cluppers op maandag, dinsdag en donderdag.

 “Drie kindjes afzetten en weer oppikken op één locatie is voor ons een ware uitkomst! Wij hebben veel lieve pedagogisch medewerkers leren kennen in de afgelopen zes jaar, waarvan er één zelfs alle drie de kindjes de flesjes heeft gegeven. Fijn en vertrouwd!

Toen een lid van de lokale oudercommissie (LOC)* me aansprak en aangaf dat ik wellicht een goede kandidaat zou zijn voor LOC Eersel, vestiging KCE, dacht ik eerst ‘nee, dat is niets voor mij…’. Ik was immers zo tevreden en vond dat ik weinig tijd zou hebben om iets toe te voegen. Maar met drie kindjes op de opvang was mijn belang toch wel groot. Ze gaf aan dat ik op die manier ook echt verschil kon maken. Dit voor zowel de ervaring van mij en mijn kinderen, als die van anderen die misschien minder mondig zijn en toch tegen dingen aanlopen die ze graag anders zouden zien.

Met de tijdsinvestering valt het reuze mee, terwijl je wel echt de kans krijgt om te fungeren als een klankbord voor de organisatie Nummereen en mede-ouders vertegenwoordigt. Twee keer per jaar woon ik een vergadering bij van de LOC waarin ik meedenk over relevante onderwerpen en waar ruimte is om ideeën van jezelf en andere ouders te introduceren. Incidenteel vertegenwoordig ik de LOC bij de aansluitende centrale oudercommissie (COC) bijeenkomst. Zo ben je meteen op de hoogte van wat er op andere locaties speelt. Dat blijkt ook interessant en nuttig! Zo is bijvoorbeeld mede door de LOC een ‘wenomgeving’ gerealiseerd voor de startende Cluppers, om de overgang van dagopvang naar BSO laagdrempeliger te maken. Op deze manier kunnen zij nu, naast de grote verandering van naar school gaan, in deze omgeving van een zachte landing genieten.

Verder krijg je de kans om je in te zetten om de pedagogisch medewerkers in het zonnetje te zetten op de Dag van de Pedagogische Medewerker. Aangezien zij voor ons zo’n belangrijke rol hebben en onze kinderen ook echt dol op ze zijn, is dit een dankbare taak!”


* Wij vinden het belangrijk om te weten wat er op onze locaties leeft op het gebied van kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang. Daarom zijn de centrale oudercommissie (COC) en lokale (LOC) oudercommissies ook zo belangrijk. Het doel van een oudercommissie is om samen met Nummereen Kinderopvang de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren. Een oudercommissie adviseert gevraagd en ongevraagd over adviesonderwerpen die in de Wet kinderopvang zijn vastgelegd. 

Back To Top
Zoeken