skip to Main Content

Blog: Help, mijn kind bijt

Blog

Blog: Help, mijn kind bijt

Misschien heb het wel eens meegemaakt als je je kind kwam ophalen bij ons. De pedagogisch medewerker neemt je even apart en vertelt je dat jouw dreumes een ander kindje heeft gebeten. Begrijpelijk dat je op zo’n moment verbaasd bent of zelfs schrikt. Dat hoeft niet. Bijtende dreumesen komen vaker voor dan je misschien denkt. In deze blog geeft onze pedagoog Kim je handvatten om hier het beste mee om te gaan.

Waarom bijt je kind?
Allereerst is het belangrijk om je te realiseren dat een dreumes weinig mogelijkheden heeft om zich mondeling te uiten. Ze kunnen al wel een beetje praten, maar nog onvoldoende om hun energie en gevoelens kwijt te kunnen. Soms grijpen ze daarom naar andere manieren, zoals het bijten van andere kinderen. Dat kan uit woede zijn, uit frustratie maar ook uit liefde en genegenheid! Je ziet dat als kinderen zich beter verbaal kunnen uiten, het bijten verdwijnt.

Bijten is dus vaak een tijdelijk fase, maar je mag er niet zomaar aan voorbij gaan omdat er andere kinderen bij betrokken zijn. Het is voor een dreumes moeilijk om zich te verplaatsen in een ander. Het bijten is ook niet bewust bedoeld om een ander kind pijn te doen. Een dreumes is volop bezig met ontdekken en doet dat vooral door iets uit te proberen en het effect daarvan af te wachten. Een gebeten kind dat hard begint te huilen of een ouder of een pedagogisch medewerker die reageert is voor het bijtertje reuze interessant! Andere redenen waarom dreumesen bijten, is dat ze willen weten hoe de ander “smaakt”. Net als bij baby’s ontdekken zij de wereld via hun zintuigen, in dit geval de mond. Tot slot hebben sommige dreumesen last van doorkomende kiezen en zoeken ze gewoon iets om de pijn te verzachten. Kortom, in de meeste gevallen is het bijtgedrag prima te verklaren en is er dan ook echt geen reden tot zorg!

Wat kun je doen als je  je kind ziet bijten?
Je dreumes is zich vaak van geen kwaad bewust. Het is daarom belangrijk  om rustig, kort en duidelijk uit te leggen wat je kind wél mag doen, bijvoorbeeld een ander kind aaien. Het heeft weinig zin om een dreumes te straffen omdat hij  simpelweg niet in de gaten heeft dat hij iets ‘fout’ doen. Dat besef komt pas als hij ouder wordt.  Als het bijten vaker voorkomt, zou je je dreumes even apart kunnen zetten.  Als je denkt dat je dreumes bijt omdat hij pijn heeft vanwege de kiezen of kauwbehoefte dan kun je een bijtring, bijtketting of washandje geven. Vaak zie je al na een week of twee verbetering.  Het is goed om je bijtertje in de gaten te houden, zodat je zijn gedrag kunt voorkomen.  Als hij dan toch bijt, corrigeer je zoals hierboven is beschreven. Benoem wat wél mag. Vroeger werd wel eens gezegd dat terugbijten een manier is om je kind duidelijk te maken dat bijten niet mag. Maar dat is een slechte oplossing. Je geeft daarmee aan dat je agressie met agressie kunt bestrijden. Bovendien kan je dreumes nog geen verband leggen tussen de pijn die hij veroorzaakt en de pijn die hij zelf voelt.

Omgaan met emoties
Een belangrijke oplossing ligt verder in het leren omgaan en uiten van emoties. Je kunt je kind helpen om dit te leren. Het allerbelangrijkste daarbij is, dat je (de emoties van) je kind serieus neemt. Door goed naar je kind te kijken kun je inspelen op zijn gemoedstoestand. Zie je dat je dreumes moe is? Doe dan samen wat rustigs, zoals een boekje lezen of een spelletje. Bewegen is voor kinderen een manier om hun energie kwijt te kunnen. Als ze onvoldoende beweging hebben kunnen ze zich uitleven op speelgoed of andere kinderen. Het benoemen van emoties kan je dreumes helpen. Bijvoorbeeld: “jij bent boos, he?”

Het is erg belangrijk dat je het ongewenste gedrag afwijst. Daarbij is het goed om te benoemen wat het kind dan wél mag doen en vertelt dat zijn gevoel (boosheid, verdriet, frustratie) normaal is  Het is belangrijk om niet te zeggen dat je kind stout is, maar dat je het gedrag afkeurt en zoek samen naar een oplossing.

Back To Top
Zoeken