skip to Main Content

José van der Heijden

Geen onderdeel van een categorie
Verhalen

José van der Heijden

José (37 jaar) en Frank (38 jaar) hebben samen vier kinderen; Sven (12 jaar), Iris (9 jaar), Fay (7 jaar)  en Yari (2 jaar). Voor de drie jongste kinderen maken ze gebruik van opvang:  Iris en Fay gaan op maandag en donderdag naar Clup Mariaschool in Bladel en Yari gaat op maandag, dinsdag en donderdag naar de dagopvang aan de Pius X straat.

“Onze oudste zoon zit inmiddels op de middelbare school maar twaalf jaar geleden ging hij als baby’tje al naar de dagopvang van Nummereen. Omdat we tevreden waren, is daarna ook de rest van de kinderen gevolgd. In de loop van tijd bleef ik steeds vertrouwde gezichten zien en met veel van de pedagogisch medewerkers had ik een fijne klik. Ik waardeer de open communicatie, bijvoorbeeld bij het ophalen. Ook als het een keer wat minder goed is gegaan hoor je dat.

Nu de kinderen wat ouder worden, vinden ze de buitenschoolse opvang niet altijd even leuk meer. Ik vind het fijn dat de pedagogisch medewerkers daar oog voor hebben; ze praten daarover met de kinderen en brainstormen dan met ze over andere activiteiten. Zo hebben ze inspraak.

Yari, de jongste, zingt thuis vaak de liedjes die hij heeft geleerd. Of hij vertelt iets over het thema waar hij bij de dagopvang mee bezig is. Hij pikt er veel van op! En als ouder vind ik het prettig dat er aandacht is voor onder andere de motorische ontwikkeling zoals bijvoorbeeld knippen.

Ik heb zelf vijf jaar in de oudercommissie gezeten. Ik vond dat heel fijn want je kunt dan actief meedenken over zaken zoals het voedingsbeleid. Daarnaast leer je de organisatie en de mensen erachter goed kennen.”

Back To Top
Zoeken