skip to Main Content

Jukumu Letu

Algemeen

Jukumu Letu

Net als voorgaande jaren spanden we ons de week voor kerst weer in voor Jukumu Letu.  We zijn in vriendschap verbonden met deze kinderopvang/basisschool in Kenia. Dankzij de inzet van kinderen en pedagogisch medewerkers en natuurlijk vervolgens de gulle giften van ouders zamelden we maar liefst € 1.872,27 in! Een prachtig bedrag, waar Jukumu Letu weer veel moois voor kan realiseren. We zijn blij dat we daaraan een steentje kunnen bijdragen zodat ook de kinderen in Kenia optimale kansen krijgen. Drie Cluppers van locatie Franciscusschool mochten samen met pedagogisch medewerker Ynette al het ingezamelde geld storten bij de bank.  www.jukumuletu.nl

Back To Top
Zoeken