skip to Main Content

Buitenschoolse opvang

Op verschillende locaties in ons werkgebied bieden we buitenschoolse opvang (bso), genaamd de Clup. Op veel locaties zitten we in of naast de basisschool. Ideaal, want kinderen kunnen na school zo naar de Clup lopen. Zo blijft er extra veel tijd over om te spelen. Daarbij bevordert het de samenwerking en afstemming met de basisschool en dat vinden we erg belangrijk. Onze bso is geopend van 7.30 u tot aanvang school (voorschoolse opvang) en van einde school tot 18.30 u (naschoolse opvang). Ook op studiedagen en tijdens schoolvakanties is de bso geopend.

Peuterprogramma

Heb je geen behoefte aan dagopvang? Maar wil je wel dat je peuter kan spelen met leeftijdsgenootjes en daarbij ook nog eens gestimuleerd wordt in zijn ontwikkeling door een uitdagend en gericht aanbod? Daarvoor bieden we het peuterprogramma. Het peuterprogramma omvat een aanbod van gemiddeld twee dagdelen per week op vaste tijden gedurende 40 weken per jaar. We zijn aanbieder van het peuterprogramma in ons hele werkgebied.

Manon Lavrijssen

Manon is recruiter en adviseur op onze HR-afdeling van Nummereen “We realiseren ons dat medewerkers ons belangrijkste kapitaal zijn en…

Back To Top
Zoeken