skip to Main Content
Locatie Steensel

Teamcoach

Over

Op deze locatie bieden we bso, dagopvang en peuterprogramma. We zijn er gehuisvest in hetzelfde pand als basisschool Sinte Lucij. Er is een gecombineerde groep voor dagopvang en peuterprogramma en één bso-groep.

Het aanbod qua dagdelen en tijdstippen voor het peuterprogramma vind je hier.

Inspectierapport peuterprogramma + dagopvang

Inspectierapport BSO

Pluspunten

  • Gesitueerd in hetzelfde pand als de basisschool
  • Inpandige gymzaal

Dagopvang

Buitenschoolse opvang

Peuterprogramma

Back To Top
Zoeken