skip to Main Content
Locatie Torelaar Reusel

Ellen Cremers

Teamcoach
e.cremers@nummereen.com

Over locatie Torelaar

Op deze locatie bieden we bso, dagopvang en peuterprogramma. We zijn gehuisvest in hetzelfde pand als basisschool De Torelaar. We hebben er één dagopvanggroep en twee bso-groepen. Het aanbod t.a.v. het peuterprogramma vind je hier.

Inspectierapport peuterprogramma + dagopvang

Inspectierapport bso

Pluspunten

  • Gehuisvest in hetzelfde pand als de basisschool
  • Mogelijkheid tot het afnemen van flexibele opvang
  • Gelegen naast een trapveldje

Dagopvang

Buitenschoolse opvang

Peuterprogramma

Back To Top
Zoeken