skip to Main Content

Myrthe van Agt

Verhalen

Myrthe van Agt

Myrthe is moeder van Isis (5 jaar), Roxy (3,5 jaar) en zwanger van haar derde kindje. Locaties Eijkereind en Regenboogschool Bergeijk. 

Toen onze oudste dochter acht weken oud was, is ze gestart met twee dagen per week dagopvang. We werken allebei en willen graag goede opvang met duidelijke regels en afspraken. Daarnaast willen we graag dat opa en oma ook echt opa en oma kunnen zijn. Inmiddels gaat onze jongste dochter ook twee dagen per week naar de dagopvang en maakt onze oudste dochter twee dagen gebruik van voorschoolse en naschoolse opvang. Bij de dagopvang zijn we vooral erg te spreken over de verschillende thema’s gedurende het jaar. Er wordt veel aandacht besteed aan woordenschat en er is een duidelijk kindvolgsysteem. Als er iets is waar we het niet mee eens zijn, spreken we pedagogisch medewerkers hierover aan om samen tot een oplossing te komen. Ik vind het prettig dat de organisatie openstaat voor feedback. Het is een goed teken dat wanneer ik de meiden kom ophalen ze eerst nog even hun werkje af willen maken!

Back To Top
Zoeken