skip to Main Content

Medewerkers op nummer één!

Nieuws

Medewerkers op nummer één!

We staan aan het eind van 2022. Een jaar waarin Nummereen Kinderopvang maatregelen nam om de werkdruk voor haar medewerkers terug te brengen naar een acceptabel niveau. Maatregelen met gevolgen voor kinderen, ouders èn medewerkers. Directeur Veronique blikt hierop terug, maar kijkt ook vooruit.

“Het was een roerig jaar. En eigenlijk is dat een understatement. In mei 2022 hebben we verregaande maatregelen moeten nemen omwille van de stabiliteit en kwaliteit van onze dienstverlening voor de lange termijn. Dat was geen makkelijke beslissing; een duivels dilemma. We zijn gewend om wendbaar te zijn en ons aan te passen, maar we konden het nu echt niet meer anders oplossen. We moesten rigoureus ingrijpen. En dat deden we. Want we willen goed voor onze pedagogisch professionals zorgen, zodat zij op hun beurt ook heel goed voor de kinderen kunnen zorgen. We hebben het besluit dan ook genomen met dat als uitgangspunt.

In contact met ouders
We boden onze mensen weer perspectief. Binnen de organisatie was er opluchting; medewerkers kregen lucht. Maar er waren natuurlijk ook tranen. Er overheerste een dubbel gevoel; pedagogisch professionals kregen op de groepen te maken met kinderen die niet meer naar de bso konden komen omdat hun contract werd beëindigd. Ook zagen zij soms teleurstelling of wanhoop bij ouders. Ook al was eventueel onbegrip van ouders nooit gericht op onze medewerkers, het was evengoed een lastige tijd. Voor alle betrokkenen! Ik ben hartstikke trots op onze pedagogisch professionals die continu goed in contact zijn gebleven met de ouders en samenwerkingspartners zoals scholen. Dat hebben ze supergoed gedaan. Ik ben vanuit mijn rol en betrokkenheid als directeur steeds de verbinding blijven zoeken. We deden het echt allemaal samen, wat ook weer een enorme boost gaf aan ons als team.

Medewerkers op nummer één
Normaal zeggen we: het kind op de eerste plaats. Om dat te blijven waarmaken hebben we de medewerkers op nummer één gezet. We hebben dit jaar dan ook veel geïnvesteerd in onze medewerkers en het vergroten van hun werkgeluk en –plezier. Zo hebben we groepshulpen aangenomen om onze pedagogisch medewerkers te ondersteunen op de groepen en beloonden we onze medewerkers met financiële extraatjes. We weten dat belangrijke speerpunten voor onze medewerkers zijn: werken in vaste teams, in vaste werkgebieden en makkelijker vrij kunnen krijgen. De eerste twee punten hebben we grotendeels staan. Maar het laatste is nog best moeilijk, want onze flexibele schil is nog te dun om optimaal vervanging te regelen. Maar ook daar zijn we hard mee aan de slag.

Vooruitkijken
We ervaren dat de gekozen koers zijn vruchten afwerpt, dat is natuurlijk fijn. Pedagogisch professionals weten onze organisatie te vinden door de duidelijke keuzes die we hebben gemaakt in het werkgeverschap. Onze medewerkers blijven centraal staan. Het werven van nieuwe collega’s blijft onze hoogste prioriteit, zodat we nog stabielere teams krijgen en er meer mogelijkheden komen op het gebied van verlof en vervanging. Dat is voor onze mensen belangrijk, maar ook voor de kwaliteit en stabiliteit van de opvang. Alleen dan kunnen we verantwoord weer overgaan tot uitbreiding van kindplaatsen, wat we zorgvuldig en duurzaam zullen doen. Ik kijk enorm uit naar het nieuwe jaar: 2023 kom maar op!”

Back To Top
Zoeken