skip to Main Content

Ook tijdens de sluiting stond ontzorgen van ouders centraal

Blog

Ook tijdens de sluiting stond ontzorgen van ouders centraal

Marianne Liebregts is senior klantadviseur bij Nummereen Kinderopvang. Rianne Heeren is als manager Finance verantwoordelijk voor alle financiële zaken en alles wat daarmee te maken heeft. De lockdowns hadden natuurlijk invloed op alles en iedereen. Ook op veel processen en werkzaamheden in onze organisatie. In dit blog blikken Marianne en Rianne vanuit hun functie terug op afgelopen jaar.

 “Toen we vorig jaar te horen kregen dat de kinderopvang per direct alleen nog toegankelijk was voor ouders met een cruciaal beroep, was er nog veel onduidelijk. Want wat was de definitie van cruciaal beroep? Moesten beiden ouders een cruciaal beroep hebben om in aanmerking te komen voor noodopvang of slechts één van beiden? Tot wanneer zouden we alleen noodopvang mogen bieden? Allemaal vragen die we hadden maar waarover op dat moment nog geen duidelijkheid was. Dat betekende anticiperen! Eén ding wisten we zeker: we wilden ons aandeel pakken in het ontzorgen van ouders. Voor hen had het sluiten van de opvang ook een enorme impact. We wilden daarom in ieder geval zorgen voor duidelijke en transparante informatie richting hen. Over de noodopvang maar ook over de financiële consequenties, een belangrijk onderwerp. Communicatie was daarbij key”, vertelt Marianne.

Financiële onzekerheid wegnemen
Rianne vult aan: “Meteen op de tweede dag van de lockdown introduceerden we daarom een zogeheten overbruggingsregeling. Hiermee wilden we ouders met eventuele financiële zorgen tegemoet komen. De overheid gaf weliswaar aan dat de kinderopvangtoeslag zou doorlopen maar over de eigen bijdrage was nog geen duidelijkheid. Die duidelijkheid wilden wij voor ouders wel, vandaar dat we zelf alvast deze regeling troffen.

Voor ouders met een gesubsidieerde peuterprogramma-plaats (die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag), gold dat het compenseren hiervan niet door de Rijksoverheid zou worden gedaan. De gemeenten waren daarvoor verantwoordelijk. We zijn daarover proactief en snel in gesprek gegaan met alle vijf de gemeenten in ons werkgebied. We vonden dat ouders niet de dupe mochten worden van de hele situatie en hebben daarom de kosten voor deze groep ouders meteen gecrediteerd in afwachting van bericht van de gemeenten. Toen later de formele bevestiging kwam dat de gemeenten dit inderdaad voor hun rekening gingen nemen hadden wij de ouders hiervoor al gecompenseerd. Het was natuurlijk sowieso een ronduit vervelende situatie, waar we met zijn allen in zaten. We hebben er samen echt de schouders onder gezet om de correcties voor alle ouders snel en correct uit te voeren. We hebben er wel eens een grapje over gemaakt dat het administratief handiger zou zijn geweest als de lockdownperiodes per de eerste van de maand zouden zijn begonnen, dat zou de correcties eenvoudiger hebben gemaakt,” lacht Rianne.

Verbinding tussen team Klantadvies en Finance
Klantadvies en Finance…. Twee totaal verschillende disciplines zou je denken. Wat hadden deze in coronatijd met elkaar te maken? “Behoorlijk wat” zegt Rianne. “Marianne is als klantadviseur het eerste aanspreekpunt voor ouders in geval van vragen. Ik stond dus zeer nauw met haar in contact. Marianne moet ouders goed te woord kunnen staan en dat kan alleen als zij zelf over alle informatie beschikt. Maar er is ook sprake van een wisselwerking. Marianne weet altijd heel goed wat er speelt en leeft bij ouders. Daar kun je op inspelen.”

Marianne beaamt: “We bedienen zo’n 2.100 gezinnen. Al zou daarvan dagelijks maar 10% opbellen met vragen dan zou dat alleen al ruim tweehonderd telefoontjes per dag betekenen. We hadden daarom elke dag een startup met elkaar waarin we in vijftien minuten tijd alles op een rijtje zetten. Wat speelt er, leeft er? Is er iets gebeurd, wat kunnen we vandaag anders of beter doen? We wisten daardoor doorlopend van elkaar waar we aandacht aan moesten geven en of we ouders eventueel nog konden of moesten informeren.”

Inmiddels is de kinderopvang alweer enige tijd volledig open. Zijn daarmee alle corona-werkzaamheden beëindigd? “Nog niet helemaal”, geeft Rianne aan. “Het gros van onze klanten krijgt kinderopvangtoeslag en zij ontvangen binnenkort vanuit het SVB hun eigen bijdrage voor de tweede periode van lockdown. Er is echter ook een klein aantal ouders dat geen kinderopvangtoeslag ontvangt, ook daar komt vanuit de Rijksoverheid nu een compensatieregeling voor. Deze groep ouders moet zelf bij het SVB een aanvraag doen en heeft daarvoor een verklaring van ons nodig. Dat vereist vanuit ons nog wat werk. Maar verder is alles afgehandeld! Voor ouders met een pakket boven het vastgestelde maximum uurtarief of gesubsidieerde peuterplaats hebben we alle crediteringen zelf meteen iedere maand gedaan en aan hen gecompenseerd, dus dat was met de heropening van de bso, begin mei ook klaar!”

Rust bewaren
Marianne: “Ervan uitgaande dat we vanaf nu weer volledig open mogen blijven, kijk ik terug op een roerig jaar. Roerig maar ook leerzaam. Waarin zeker in het begin ook sprake was van saamhorigheid en dat zorgde voor verbinding en mooie momenten. Terwijl de situatie natuurlijk vreselijk was. Het begrip ‘ouders ontzorgen’ kreeg tijdens de lockdown een andere lading. Het was nu echt een taak op zich om rust te bewaren. Ouders goed te informeren, soms ook emoties omlaag te brengen. Het vroeg wat van ons allemaal!”

Marianne links op de foto, Rianne rechts

Back To Top
Zoeken