skip to Main Content

Vervolg pilot Veldvest

Geen onderdeel van een categorie

Vervolg pilot Veldvest

Ook komend schooljaar maken we onderdeel uit van onze pilot samen met onderwijsstichting Veldvest. Vanuit de gedachte dat ‘een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen geen succes wordt door organisaties samen te voegen, maar door leerplanmatige bruggen te slaan, zodat ontwikkeling en onderwijs nader gedefinieerd kunnen worden’ hebben we voor 2020 nieuwe doelen bepaald op het gebied van integraal samenwerken.

In het najaar van 2016 zijn we samen met onderwijsstichting Veldvest een pilot gestart. In deze pilot hebben we samen met de directies van de scholen van Veldhoven Midden (bs. EigenWijs en sbo De Verrekijker), bs. St. Lambertus in Vessem en bs. De Disselboom in Wintelre gezocht naar inhoudelijke verbindingen tussen Veldvest en Nummereen. Deze verbindingen hebben als doel om een beter en passender aanbod te maken voor ouders en kinderen op de diverse locaties.

De integrale samenwerking richt zich op het verrijken van het leer-, ontwikkelings- en ontspanningsaanbod aan kinderen en op het realiseren van een sluitend netwerk van zorg voor kinderen. Oorspronkelijk was het schooljaar 2018-2019 het tweede en laatste jaar van deze pilot. Maar om de doelstellingen nader te kunnen uitwerken hebben we de pilot met een jaar verlengd. Samen met bovengenoemde scholen werken we verder aan een integrale samenwerking. Voor het schooljaar 2019-2020 staat er nog een aantal specifieke onderwerpen op de agenda, waaronder de kennis van het pedagogisch en didactisch handelen vergroten. We zijn blij met deze mooie, intensieve samenwerking die nu een vervolg krijgt.

 

Back To Top
Zoeken