skip to Main Content

Uitbreiding locaties

Blog

Uitbreiding locaties

Riethoven + Westerhoven
Met ingang van 1 januari a.s. draagt kinderopvangorganisatie ’t Blusserke haar bedrijfsactiviteiten over aan Nummereen Kinderopvang. Het volledige aanbod, en dat betekent dagopvang in Riethoven en naschoolse opvang in Riethoven en Westerhoven, zetten we per 2019 voort. We vinden het belangrijk om de continuïteit en de kwaliteit van het aanbod te borgen. Daarom bieden we alle pedagogisch medewerkers van ‘t Blusserke de gelegenheid om in dienst te komen bij Nummereen.

Veldhoven
Na de zomervakantie openen we een nieuwe locatie in Veldhoven. Vanaf 20 augustus a.s. bieden we buitenschoolse opvang aan op basisschool De Meerhoef!

Back To Top
Zoeken