skip to Main Content

Uitbreiding peuterprogramma

Nieuws

Uitbreiding peuterprogramma

Per 1 januari a.s. verandert het aantal uren peuterprogramma. De aanleiding van deze wijziging komt vanuit de overheid. Er wordt landelijk extra geïnvesteerd in voorschoolse educatie om kinderen zoveel mogelijk een gelijke start te geven op de basisschool. Daarom zijn gemeenten verplicht om voor peuters met een ontwikkelingsachterstand (en dus een indicatie vanuit het consultatiebureau) te voorzien in 16 uur peuterprogramma-aanbod per week. De gemeenten in ons werkgebied hebben in het verlengde daarvan besloten ook het aantal uren voor peuters zonder indicatie uit te breiden naar 8 uur per week (is nu 5 of 5,5 uur per week). Daarmee gaat een dagdeel peuterprogramma 4 uur omvatten.

Deze uitbreiding van het aantal uren heeft logischerwijs gevolgen voor de start- en eindtijden. Per 1 januari a.s. vindt het peuterprogramma uitsluitend in de ochtend plaats; van 8.30 tot 12.30 u. Een lunch gaat standaard onderdeel uitmaken van het programma.

Klik hier voor een overzicht van alle dagdelen per 1 januari 2021.

Back To Top
Zoeken