Dagopvang

Bij onze dagopvang zijn kinderen vanaf acht weken tot vier jaar van harte welkom. We bieden hen een fijne, geborgen omgeving waar ze naar hartenlust kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen.

baby's spelen op de grond herfst pm binnen klein

Lekker spelen en ontwikkelen

In de periode van baby naar kleuter maakt je kind verschillende fases door. Elke fase vraagt om een andere aanpak en bijbehorende dagindeling en begeleiding en daar voorzien we dan ook in.

Een vast dagritme biedt houvast en versterkt het gevoel van veiligheid voor kinderen. Op alle groepen hanteren we een voor kinderen herkenbaar dagritme. We zorgen dat dit ritme aansluit bij de behoeftes en het natuurlijk ritme van kinderen met voldoende ruimte voor creativiteit en variatie.

rectangle 1413

0-2 jaar

Zeker voor de allerkleinsten is het belangrijk dat de gewoonten en het ritme van thuis op de opvang worden overgenomen. Voordat je baby bij ons gaat starten spreken we dit tijdens een persoonlijk gesprek dan ook uitgebreid door. In deze fase ligt het accent op het bieden van rust, regelmaat en geborgenheid. Maar ook op de interacties tussen je baby en de pedagogisch medewerker en andere kinderen. Zo jong als je kindje is, is hij al in staat contact te maken met anderen.  Goede ondersteuning hierbij is van grote invloed op de ontwikkeling. Daarom betrekken we jonge kinderen zoveel mogelijk bij groepsmomenten. Maar er zijn ook veel één-op-één momenten met de pedagogisch professional; lekker knuffelen, samen spelen op een speelmat en natuurlijk bij het geven van de fles of verschonen.

We delen regelmatig updates en foto’s in het digitale dagboekje op het oudeportaal om je op de hoogte te houden van de dagelijkse activiteiten en de ontwikkelingen van je kindje. Bij het brengen en ophalen van je kindje nemen we graag even de tijd om met je te praten en eventuele bijzonderheden te bespreken.

baby ramelaar herfst pm binnen klein
nummereen kinderopvang

2-4 jaar

Kinderen in de peuterleeftijd kunnen bij ons veilig hun eigen gang gaan. Zelf spelen met vriendjes in een van de speelhoeken, samen deelnemen aan een activiteit of soms zelfs al een uitstapje maken. Onder het motto ‘spelen is leren’ stimuleren we peuters doelgericht in hun ontwikkeling zodat ze klaar zijn om op vierjarige leeftijd naar de basisschool te gaan (voorschoolse educatie, VVE).

Via verslagen en foto’s in het digitale dagboekje op het ouderportaal houden we je op de hoogte van het verloop van de dag en de ontwikkelingen van je kindje. Zo kun je zien wat je kindje allemaal doet! Bij het ophalen en wegbrengen praten we je natuurlijk bij en spreken eventuele bijzonderheden met je door.

Mogelijkheden en kosten dagopvang

Onze dagopvang kun je afnemen in een aantal varianten dan wel pakketten. Zo kun je kiezen voor opvang gedurende 52 weken, maar ook voor opvang tijdens alleen de schoolweken (40 weken). Je vindt alle mogelijkheden en uurtarieven bij elkaar op deze pagina.

baby's eten drinken herfst binnen klein