skip to Main Content

Mutatieformulier

Vul het formulier in en druk op ‘Verzenden’ om je wijziging te versturen. We nemen de aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Heb je een wijziging die betrekking heeft op je contactgegevens dan kun je deze zelf aanpassen in het ouderportaal.

Wil je de opvang opzeggen? Dan kun je dat hier doen.


  Naam kind(eren)*
  Vul de voor- en achternaam in*


  Ingangsdatum wijziging*

  Wat wilt u wijzigen?*
  Wijziging m.b.t. plaatsingWijziging m.b.t. facturatie

  Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en op de hoogte te zijn van de informatie, betalings- en algemene voorwaarden zoals beschreven op deze website.

  Back To Top
  Zoeken