skip to Main Content

Met plezier samen groeien

Met plezier samen groeien. Die vier woorden maken duidelijk waar we voor staan. In samenwerking met ouders, basisscholen en andere partners zorgen we ervoor dat kinderen van nul tot dertien jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, plezierige omgeving.

Magazine
Ieder jaar brengen we ons magazine DAG! uit. Hierin lees je meer over onze organisatie, onze mensen en onze dienstverlening.

Werkwijze

Een dag bij Nummereen moet in de eerste plaats leuk zijn. Maar kinderopvang is ook een belangrijke plek voor ontwikkeling. We hebben daarom een eigen pedagogisch beleidsplan. In dit plan is beschreven hoe we werken en welke uitgangspunten daaraan ten grondslag liggen. Het plan is de basis van onze beroepshouding en handelen op de groep.

Kindvolgysteem
Op basis van kindvolgsysteem KIJK! volgen we je kind structureel in zijn ontwikkeling. Zo kunnen we zijn functioneren en welbevinden beoordelen. We gebruiken de informatie bij het kiezen van activiteiten, om aan te kunnen sluiten bij individuele behoeften en om te beoordelen of je kind zich goed voelt binnen de groep. Ook kunnen we op basis van deze observaties mogelijk vaststellen dat een kind extra begeleiding nodig heeft.

Michelle Koole

Michelle is recruiter. Daarnaast werkt ze enkele middagen per week op de buitenschoolse opvang.  "Ik werk sinds maart 2019 bij…

Hanneke van de Schoot

Hanneke is pedagogisch medewerker, locatie Kindcentrum Eersel. Daarnaast is ze bso-coördinator. Ik was zestien jaar toen ik begon met stage…

Johnny van den Bliek

Johnny is vader van Mette (6 jaar) en Stef (7,5 jaar). Locatie Wintelre. Vanaf 2015 maken we gebruik van de…

Back To Top
Zoeken