skip to Main Content

Met plezier samen groeien

Met plezier samen groeien. Die vier woorden maken duidelijk waar we voor staan. In samenwerking met ouders, basisscholen en andere partners zorgen we ervoor dat kinderen van nul tot dertien jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige, plezierige omgeving.

Werkwijze

Een dag bij Nummereen moet in de eerste plaats leuk zijn. Maar kinderopvang is ook een belangrijke plek voor ontwikkeling. We hebben daarom een eigen pedagogisch beleidsplan. In dit plan is beschreven hoe we werken en welke uitgangspunten daaraan ten grondslag liggen. Het plan is de basis van onze beroepshouding en handelen op de groep.

Kindvolgysteem
Op basis van kindvolgsysteem KIJK! volgen we je kind structureel in zijn ontwikkeling. Zo kunnen we zijn functioneren en welbevinden beoordelen. We gebruiken de informatie bij het kiezen van activiteiten, om aan te kunnen sluiten bij individuele behoeften en om te beoordelen of je kind zich goed voelt binnen de groep. Ook kunnen we op basis van deze observaties mogelijk vaststellen dat een kind extra begeleiding nodig heeft.

Manon Lavrijssen

Manon is recruiter en adviseur op onze HR-afdeling van Nummereen “We realiseren ons dat medewerkers ons belangrijkste kapitaal zijn en…

Back To Top
Zoeken