Kwaliteit

cluppers klimrek herfst pm buiten klein

Hoge kwaliteit

Onze opvang is van hoge kwaliteit. Omdat we vinden dat alleen het beste goed genoeg is voor kinderen, doen we er alles aan om de kwaliteit hoog te houden. We werken met duidelijke richtlijnen, gebaseerd op ons pedagogisch beleidsplan. Al onze medewerkers zijn vanzelfsprekend opgeleid volgens de richtlijnen van de cao Kinderopvang. Maar daarmee houdt het niet op. We hebben een uitgebreid opleidingsplan zodat onze professionals hun kennis actueel houden en verder uitbreiden. Ook onze nauwe samenwerking en afstemming met andere opvoedpartners draagt bij aan de kwaliteit die we leveren. Daarnaast zijn we aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Ons pedagogisch beleidsplan vind je hier.

rectangle 1413

Inspectie en controle

Inspectie door de GGD
De GGD controleert namens de gemeenten op al onze locaties of we voldoen aan de gestelde eisen. De GGD doet dat voor aanvang van een nieuwe locatie en daarna ieder jaar. Na elke inspectie stelt de GGD een inspectierapport op. Deze zijn inzichtelijk op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Meldcode
De brancheorganisatie Kinderopvang heeft een eigen meldcode ten aanzien van kindermishandeling. Dit is tevens de code die wij hanteren. Het is een overzichtelijk stappenplan waarin beschreven staat wat onze medewerkers moeten doen wanneer ze vermoeden dat er sprake is van mishandeling of huiselijk geweld.

dagopvang buiten1 kce
baby kwast en beker herfst binnen klein

Oudercommissies

Al onze locaties hebben een lokale oudercommissie. De oudercommissie heeft als belangrijkste taken:

  • Ouders vertegenwoordigen;
  • Adviseren ten aanzien van kwaliteit;
  • Behartigen van de belangen van ouders en kinderen

Wil je contact opnemen met een oudercommissie? Dat kan per mail; elke lokale oudercommissie heeft een eigen mailadres.

Lijkt het je leuk om mee te denken over de kwaliteit van de kinderopvang en het behartigen van de belangen van ouders? Of wil je er graag meer over weten? Stuur een mailtje naar Hetty: h.vandesande@nummereen.com.

Niet helemaal tevreden?

Ben je ondanks onze inspanningen niet helemaal tevreden? Heb je een verbetersuggestie, opmerking, wens of misschien wel klacht? Je kunt deze doorgeven via ons verbeterformulier. We horen het graag; zo kunnen we verder blijven bouwen aan opvang van hoge kwaliteit.

Ben je niet tevreden met de interne klachtafhandeling dan kun je je wenden tot Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) of de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

peuter eten drinken herfst binnen klein