skip to Main Content

Kwaliteit

Inspectie en controle

Inspectie door de GGD
De GGD controleert namens de gemeenten op al onze locaties of we voldoen aan de gestelde eisen. De GGD doet dat voor aanvang van een nieuwe locatie en daarna ieder jaar. Na elke inspectie stelt de GGD een inspectierapport op. Deze zijn inzichtelijk op de site van het Landelijk Register Kinderopvang.

Meldcode
De brancheorganisatie Kinderopvang heeft een eigen meldcode ten aanzien van kindermishandeling. Dit is tevens de code die wij hanteren. Het is een overzichtelijk stappenplan waarin beschreven staat wat onze medewerkers moeten doen wanneer ze vermoeden dat er sprake is van mishandeling of huiselijk geweld.

Oudercommissies

Al onze locaties hebben een lokale oudercommissie. De oudercommissie heeft als belangrijkste taken:

  • Ouders vertegenwoordigen
  • Adviseren ten aanzien van kwaliteit
  • Behartigen van de belangen van ouders en kinderen

Wil je contact opnemen met een oudercommissie? Dat kan per mail, elke lokale oc heeft een eigen mailadres.

Heb je interesse om zitting te nemen in de oudercommissie? Of wil je er graag meer over weten? Stuur een mailtje naar m.vanloon@nummereen.com.

Niet helemaal tevreden?

Ben je ondanks onze inspanningen niet helemaal tevreden? Heb je een verbetersuggestie, opmerking, wens of misschien wel klacht? Je kunt deze doorgeven via ons verbeterformulier. We horen het graag; zo kunnen we verder blijven bouwen aan opvang van hoge kwaliteit.

Ben je niet tevreden met de interne klachtafhandeling dan kun je je wenden tot Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) of de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).

Hanneke van de Schoot

Hanneke is pedagogisch medewerker, locatie Kindcentrum Eersel. Daarnaast is ze bso-co√∂rdinator. Ik was zestien jaar…

Johnny van den Bliek

Johnny is vader van Mette (6 jaar) en Stef (7,5 jaar). Locatie Wintelre. Vanaf 2015…

Moniek van der Aalst

Moniek is pedagogisch medewerker bij Kindcentrum Eersel. Begin 2018 heb ik het roer omgegooid en…

Back To Top
Zoeken