Buitenschoolse opvang

nummereen

Spelen op de Clup

Wij noemen onze buitenschoolse opvang (bso) met trots de Clup. De Clup is voor kinderen tussen de vier en dertien jaar oud, die naar de basisschool gaan. Het is dé plek waar je kind buiten schooltijd volop ruimte heeft om te spelen en te genieten. Het vormt de brug tussen de schooldag en thuis. Wij begrijpen dat de bso een tijd van ontspanning is voor kinderen; daarom bieden we ze de mogelijkheid om te doen waar ze op dat moment zin in hebben.

Na school eten en drinken we samen iets en kletsen we gezellig bij. Elke dag wordt er op alle groepen een activiteit aangeboden in een van de pijlers natuur, sport en spel, koken, techniek, creatief en expressie. Natuurlijk kunnen de kinderen ook altijd kiezen voor vrij spel! We hechten veel waarde aan de mening van onze kinderen, daarom hebben we een kinderraad die twee keer per jaar vergadert en meepraat over onze bso.

Kortom, de Clup is dé plek waar kinderen na school en in de vakanties kunnen spelen, leren en groeien in een gezellige en stimulerende omgeving.

rectangle 1413

Mogelijkheden en kosten

Onze buitenschoolse opvang is onder te verdelen in voorschoolse opvang en naschoolse opvang. Binnen de bso zijn er verschillende mogelijkheden/pakketten. Voor de duidelijkheid hebben we alle mogelijkheden en uurtarieven voor je in een overzicht gezet. Dit overzicht vind je op deze pagina.

Wil je weten voor welke schoollocatie(s) we opvang verzorgen? Dat overzicht vind je hier.

cluppers stapsteen herfst pm buiten klein
cluppers handen in de lucht herfst buiten klein

Vakantieclup

Tijdens schoolvakanties hebben we natuurlijk extra veel tijd om leuke uitstapjes en activiteiten te organiseren op de buitenschoolse opvang. En dat doen we dan ook volop! Voorafgaand aan iedere vakantie maken we ons vakantieprogramma bekend. Aan de hand van dit programma kun je zelf bepalen op welke dag(en) je kind komt spelen in die betreffende week. Dit betekent flexibiliteit voor jou en een optimale vakantie-invulling voor je kind!