skip to Main Content

Kinderraad

Kinderparticipatie

We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meepraten en -denken over de gang van zaken op onze bso. Het is immers hĂșn Clup. Kinderparticipatie staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. We betrekken kinderen actief bij het kiezen voor activiteiten, bijvoorbeeld. Met het invoeren van de kinderraad krijgen kinderen ook een stem over het beleid op de bso.

Wat is de kinderraad
De kinderraad bestaat uit een groep enthousiaste 7+ kinderen van verschillende bso-locaties. Iedere gemeente is vertegenwoordigd. Samen met de pedagogisch medewerker worden er steeds twee kinderen afgevaardigd naar de vergadering met de directeur (de kinderraadsvergadering). Deze heeft eens per halfjaar plaats op het kantoor in Eersel.

De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 28 oktober a.s. Aanmelden voor de kinderraad kan via de pedagogisch medewerker op de groep.

Bouchra en Djenna

Net als haar twee broers gaat nu ook Djenna vier ochtenden met veel plezier naar het peuterprogramma van MFA Noord…

Elise Jozee

Begin 2021 openden we de deuren van onze nieuwe locatie Zilverackers. Voor Elise en haar man Kevin een mooie gelegenheid…

Susan en Sepp

Susan (28 jaar) is samen met haar partner Bart trotse ouder van Sepp (10 maanden). Ze woont met haar gezin…

Back To Top
Zoeken