Kinderraad

cluppers duim omhoog herfst buiten klein

Kinderparticipatie

We vinden het belangrijk dat kinderen kunnen meepraten en -denken over de gang van zaken op onze bso. Het is immers hún Clup. Kinderparticipatie staat bij ons dan ook hoog in het vaandel. Eén van de manieren waarop we kinderen betrekken, is door ze actief te laten meebeslissen over welke activiteiten we gaan doen. Met het in het leven roepen van de kinderraad kunnen kinderen ook meepraten over het beleid van de bso.

Wat is de kinderraad
De kinderraad bestaat uit een groep enthousiaste kinderen van zeven jaar en ouder afkomstig van verschillende bso-locaties. We streven ernaar dat er uit elke gemeente kinderen deelnemen in onze kinderraad. Twee keer per jaar organiseren we een kinderraadsvergadering waarin de kinderen in gesprek gaan met directeur Veronique op ons hoofdkantoor in Eersel. Hier kunnen ze hun ideeën delen en hun stem laten horen!

rectangle 1413