Ons aanbod

peuter speel keuken herfst binnen klein

Dagopvang

Voor kinderen in de leeftijd van acht weken tot vier jaar bieden we dagopvang. Onze dagopvang is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van de feestdagen conform de cao Kinderopvang. Elke werkdag zijn we open van 7.30 tot 18.30 u. We bieden dagopvang op verschillende locaties in ons werkgebied.

Buitenschoolse opvang

Op verschillende locaties in ons werkgebied bieden we buitenschoolse opvang (bso), genaamd de Clup. Op veel locaties zitten we in of naast de basisschool. Ideaal, want kinderen kunnen na school zo naar de Clup lopen. Zo blijft er extra veel tijd over om te spelen. Daarbij bevordert het de samenwerking en afstemming met de basisschool en dat vinden we erg belangrijk. Onze bso is geopend van 7.30 u tot aanvang school (voorschoolse opvang) en van einde school tot 18.30 u (naschoolse opvang). Ook op studiedagen en tijdens schoolvakanties is de bso geopend.

nummereen