Samenwerkingspartners

cluppers touwbrug herfst buiten klein

Onze samenwerkingspartners

Samen staan we sterker! We vinden goed contact met ouders belangrijk omdat dit de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Daarnaast werken we nauw samen met basisscholen, gemeenten en andere belanghebbenden om een rijk aanbod voor kinderen te realiseren. Verbinding zoeken we ook met lokale ondernemers; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en bewustzijn doen we zoveel mogelijk zaken met bedrijven in onze regio.

rectangle 1413

Basisscholen

Met alle basisscholen in ons werkgebied hebben we goed en veelvuldig contact. We dragen ‘onze’ kinderen van de dagopvang op vierjarige leeftijd immers over aan de zorg van school. Op veel plaatsen bevinden onze locaties zich in hetzelfde gebouw als de basisschool. Dat vergemakkelijkt de samenwerking en heeft bovendien ook praktische voordelen!

Doorgaande lijn
Op moment dat je kind vier jaar wordt en dus naar de basisschool gaat, dragen we met jouw goedvinden een kopie van de kindvolgrapportage over aan de aanstaande kleuterleerkracht van je kind. Hiermee heeft de leerkracht waardevolle achtergrondinformatie over de emotionele en cognitieve ontwikkeling van zijn nieuwe leerling waardoor hij je kind in de klas beter kan begeleiden. Zo streven we naar een optimale doorgaande ontwikkellijn!

nummereen
peutertje aan het koken

Zorginstanties

Naast de basisscholen als samenwerkingspartners, hebben we ook veelvuldig contact met zorgpartners in ons werkgebied. Dit zijn bijvoorbeeld het consultatiebureau (ZuidZorg), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de GGD. Als we zorgen hebben over een kind kan het zijn dat we er een zorginstantie bij betrekken. Zij kunnen gespecialiseerd adviseren en ook in de thuissituatie iets betekenen, mocht dat wenselijk zijn. Natuurlijk doen we dit altijd in nauwe samenspraak met jou als ouder.

Geeqs & Knowhouse

Geeqs zorgt voor de back-office. Zij zorgen er achter de schermen voor dat we kinderen en hun ouders opvang van hoge kwaliteit kunnen bieden. Zo hebben we o.a. professionals die zich bezighouden met klantadvies & planning, marketing & communicatie, financiën en natuurlijk HR! Voor bijscholingen werken we nauw samen met Knowhouse. Via hun digitale platform leren onze medewerkers samen, maar toch vanuit huis en op moment dat het hen uitkomt. Ideaal! Ook ontwikkelden we samen met hen ode learning ‘Nieuw bij Nummereen‘. Dit maakt onderdeel uit van ons uitgebreide inwerktraject.

 

 

peuters kegels herfst pm buiten klein

Onze samenwerkingen