skip to Main Content

Samenwerkingspartners

Basisscholen

Met alle basisscholen in ons werkgebied hebben we goed en veelvuldig contact. We dragen ‘onze’ kinderen van de dagopvang op vierjarige leeftijd immers over aan de zorg van school. Op veel plaatsen bevinden onze locaties zich in hetzelfde gebouw als de basisschool. Dat vergemakkelijkt de samenwerking en heeft bovendien ook praktische voordelen!

Doorgaande lijn
Op moment dat je kind vier jaar wordt en dus naar de basisschool gaat, dragen we met jouw goedvinden een kopie van de kindvolgrapportage over aan de aanstaande kleuterleerkracht van je kind. Hiermee heeft de leerkracht waardevolle achtergrondinformatie over de emotionele en cognitieve ontwikkeling van zijn nieuwe leerling waardoor hij je kind in de klas beter kan begeleiden. Zo streven we naar een optimale doorgaande ontwikkellijn!

Zorginstanties

Naast de basisscholen als samenwerkingspartners, hebben we ook veelvuldig contact met zorgpartners in ons werkgebied. Dit zijn bijvoorbeeld het consultatiebureau (ZuidZorg), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de GGD. Als we zorgen hebben over een kind kan het zijn dat we er een zorginstantie bij betrekken. Zij kunnen gespecialiseerd adviseren en ook in de thuissituatie iets betekenen mocht dat wenselijk zijn. Natuurlijk doen we een en ander altijd in nauwe samenspraak met jou als ouder.

Geeqs

Nummereen Kinderopvang wordt ondersteund door Geeqs. Binnen Geeqs werken professionals op het gebied van onder andere customer care, HR, finance, marketing & communicatie en events.

Verhalen

Mariska Boerboom

Mariska en Bas wonen in Bergeijk, samen met hun vier kinderen: Jet (7), Eef (5), Lot (3) en Kaat (1).…

Pedagoog Kim

Ieder kind moet ontwikkelkansen krijgen bij Nummereen Kim Dickens is pedagoog en in die hoedanigheid bij alle locaties van Nummereen…

Cluppers Zinzy & Day

Cluppers Day (5) en Zinzy (6) gaan al sinds groep 1 naar de buitenschoolse opvang van Nummereen. En daarvoor zaten…

Back To Top
Zoeken