skip to Main Content

Samenwerkingspartners

Basisscholen

Met alle basisscholen in ons werkgebied hebben we goed en veelvuldig contact. We dragen ‘onze’ kinderen van de dagopvang op vierjarige leeftijd immers over aan de zorg van school. Op veel plaatsen bevinden onze locaties zich in hetzelfde gebouw als de basisschool. Dat vergemakkelijkt de samenwerking en heeft bovendien ook praktische voordelen!

Doorgaande lijn
Op moment dat je kind vier jaar wordt en dus naar de basisschool gaat, dragen we met jouw goedvinden een kopie van de kindvolgrapportage over aan de aanstaande kleuterleerkracht van je kind. Hiermee heeft de leerkracht waardevolle achtergrondinformatie over de emotionele en cognitieve ontwikkeling van zijn nieuwe leerling waardoor hij je kind in de klas beter kan begeleiden. Zo streven we naar een optimale doorgaande ontwikkellijn!

Zorginstanties

Naast de samenwerking met de basisscholen hebben we ook veelvuldig contact met zorgpartners in ons werkgebied. Dit zijn bijvoorbeeld het consultatiebureau (ZuidZorg), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de GGD. Als we zorgen hebben over een kind kan het zijn dat we er een zorginstantie bij betrekken. Zij kunnen gespecialiseerd adviseren en ook in de thuissituatie iets betekenen mocht dat wenselijk zijn. Natuurlijk doen we een en ander altijd in nauwe samenspraak met jou als ouder.

Nummereen Shared Services

Nummereen Kinderopvang wordt ondersteund door Nummereen Shared Services. Binnen Shared Services werken professionals op het gebied van onder andere pedagogiek, HR, financiën en marketing & communicatie. Nummereen Shared Services heeft speciaal voor Nummereen Kinderopvang Kiwik ontwikkeld. Dit is een digitaal platform waar pedagogisch medewerkers gemakkelijk en laagdrempelig informatie kunnen uitwisselen met collega’s van een andere locatie of ondersteunende afdeling. Doordat al deze informatie via een tablet op de groep beschikbaar is, is er veel tijdwinst en kunnen onze pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk tijd aan en met de kinderen besteden! Meer informatie hierover? Mail naar kiwik@nummereen.com.

Manon Lavrijssen

Manon is recruiter en adviseur op onze HR-afdeling van Nummereen “We realiseren ons dat medewerkers ons belangrijkste kapitaal zijn en…

Back To Top
Zoeken