Spelenderwijs ontwikkelen van peuter naar kleuter

In ons hele werkgebied bieden we op verschillende locaties peuterprogramma aan. Wat houdt het peuterprogramma nou precies in en welke visie zit erachter? Kim Dickens, pedagoog en teamcoach bij Nummereen Kinderopvang vertelt er graag over!

kim dickens 4

“We verzorgen het peuterprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar  (red. in sommige gemeenten vanaf 2,5 jaar). In de volksmond wordt dit nog vaak peuterspeelzaal genoemd. Wij werken ontwikkelingsgericht; we willen dat kinderen bij ons tot ontwikkeling komen, waarbij we aandacht besteden aan voorbereiding op de basisschool. Dit doen we altijd spelenderwijs waarbij de basiskenmerken centraal staan. Kinderen moeten zich veilig voelen, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben. Als die drie punten goed zijn, dan gaan kinderen pas ontwikkelen.

Werken met thema’s

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind, zoals Ik ben ziek, Ik ga naar de dierentuin of Ik ga naar de winkel. Doordat deze onderwerpen aansluiten bij de belevingswereld van het kind zijn zij vaak direct betrokken! En we weten: als de betrokkenheid hoog is, komt een kind optimaal tot ontwikkeling. Als een thema start ‘meet’ een pedagogisch medewerker wat de kinderen al weten van thema en daar sluiten we bij aan. Een mooi voorbeeld heb ik van het thema ‘Ik verzorg mijn hond’. Eén van mijn collega’s kwam binnen met een knuffelhond: “Kijk eens wat ik heb gevonden, ze lag alleen in de gang!” Als je op die manier start met je thema is er direct een hoge betrokkenheid en vanuit daar bouwen we het thema op.

Spelenderwijs ontwikkelen

De pedagogisch medewerker heeft in beeld wat de kinderen nodig hebben en sluit daarop aan. Sommige kinderen hebben extra ondersteuningsbehoeften op bepaalde ontwikkelingsgebieden. Dan bieden we op dat moment specifieke activiteiten aan om de ontwikkeling nog meer te stimuleren. Zo kan het zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft op gebied van taal. Hier besteden we dan bijvoorbeeld extra aandacht aan tijdens een kringgesprek of één-op-één-moment in de themahoek. Hierdoor gaat het leren en stimuleren van de ontwikkeling heel spelenderwijs. Zo voorkomen we dat een kind ‘testjes’ moet doen, maar weten de pedagogisch medewerkers wel hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en wat het kind nodig heeft. Alle informatie die een pedagogisch medewerker krijgt door te observeren, registreren we in het kindvolgsysteem KIJK!

VVE-locatie

Op een aantal van onze peuterprogramma-locaties ontvangen we ook peuters met een VVE-indicatie vanuit het consultatiebureau. Deze peuters hebben een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, vaak op gebied van taal. We zijn aanbieder van deze indicatieplaatsen en hebben nauw contact met de gemeenten. We moeten daarvoor aan extra eisen voldoen. Zo zijn er andere opleidingseisen voor pedagogisch medewerkers, maar ook de GGD en onderwijsinspectie toetst op andere indicatoren. Omdat wij het belangrijk vinden dat álle peuters aanbod krijgen van de hoogste kwaliteit zijn en worden al onze pedagogisch medewerkers geschoold op het gebied van vroeg- en voorschoolse educatie. Ook op de locaties waar dit wettelijk gezien niet nodig is.”

Dagritme

We werken altijd met een vast dagritme, wat herkenbaar is en zorgt voor een veilige omgeving voor de kinderen. Uiteraard maakt lekker buitenspelen daar standaard onderdeel van uit net als starten in de kring. En we sluiten het dagdeel af met een  gezamenlijke lunch.  Ook dat is een leerzame activiteit: samen de tafel dekken, kinderen tellen en dan bedenken ze hoeveel bordjes ze dan op tafel kunnen zetten. “En zullen we dan de gekleurde bordjes om en om zetten?” Elke peuter smeert zelf zijn of haar boterham, maar krijgt natuurlijk hulp als het niet lukt.

Doorgaande lijn naar de basisschool

We vinden de overdracht van het peuterprogramma naar de basisschool belangrijk. Hoe borgen we de zogeheten doorgaande leerlijn? Daarom hebben we veel contact met de basisscholen en op veel locaties doen we ook gezamenlijke activiteiten. Zo zorgen we ervoor dat de stap naar de basisschool zo klein mogelijk wordt. De stap van peuter naar kleuter is immers al groot genoeg!

“We verzorgen het peuterprogramma voor kinderen van 2 tot 4 jaar  (red. in sommige gemeenten vanaf 2,5 jaar). In de volksmond wordt dit nog vaak peuterspeelzaal genoemd. Wij werken ontwikkelingsgericht; we willen dat kinderen bij ons tot ontwikkeling komen, waarbij we aandacht besteden aan voorbereiding op de basisschool. Dit doen we altijd spelenderwijs waarbij de basiskenmerken centraal staan. Kinderen moeten zich veilig voelen, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben. Als die drie punten goed zijn, dan gaan kinderen pas ontwikkelen.

Werken met thema’s

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het kind, zoals Ik ben ziek, Ik ga naar de dierentuin of Ik ga naar de winkel. Doordat deze onderwerpen aansluiten bij de belevingswereld van het kind zijn zij vaak direct betrokken! En we weten: als de betrokkenheid hoog is, komt een kind optimaal tot ontwikkeling. Als een thema start ‘meet’ een pedagogisch medewerker wat de kinderen al weten van thema en daar sluiten we bij aan. Een mooi voorbeeld heb ik van het thema ‘Ik verzorg mijn hond’. Eén van mijn collega’s kwam binnen met een knuffelhond: “Kijk eens wat ik heb gevonden, ze lag alleen in de gang!” Als je op die manier start met je thema is er direct een hoge betrokkenheid en vanuit daar bouwen we het thema op.

Spelenderwijs ontwikkelen

De pedagogisch medewerker heeft in beeld wat de kinderen nodig hebben en sluit daarop aan. Sommige kinderen hebben extra ondersteuningsbehoeften op bepaalde ontwikkelingsgebieden. Dan bieden we op dat moment specifieke activiteiten aan om de ontwikkeling nog meer te stimuleren. Zo kan het zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft op gebied van taal. Hier besteden we dan bijvoorbeeld extra aandacht aan tijdens een kringgesprek of één-op-één-moment in de themahoek. Hierdoor gaat het leren en stimuleren van de ontwikkeling heel spelenderwijs. Zo voorkomen we dat een kind ‘testjes’ moet doen, maar weten de pedagogisch medewerkers wel hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en wat het kind nodig heeft. Alle informatie die een pedagogisch medewerker krijgt door te observeren, registreren we in het kindvolgsysteem KIJK!

VVE-locatie

Op een aantal van onze peuterprogramma-locaties ontvangen we ook peuters met een VVE-indicatie vanuit het consultatiebureau. Deze peuters hebben een (dreigende) ontwikkelingsachterstand, vaak op gebied van taal. We zijn aanbieder van deze indicatieplaatsen en hebben nauw contact met de gemeenten. We moeten daarvoor aan extra eisen voldoen. Zo zijn er andere opleidingseisen voor pedagogisch medewerkers, maar ook de GGD en onderwijsinspectie toetst op andere indicatoren. Omdat wij het belangrijk vinden dat álle peuters aanbod krijgen van de hoogste kwaliteit zijn en worden al onze pedagogisch medewerkers geschoold op het gebied van vroeg- en voorschoolse educatie. Ook op de locaties waar dit wettelijk gezien niet nodig is.”

Dagritme

We werken altijd met een vast dagritme, wat herkenbaar is en zorgt voor een veilige omgeving voor de kinderen. Uiteraard maakt lekker buitenspelen daar standaard onderdeel van uit net als starten in de kring. En we sluiten het dagdeel af met een  gezamenlijke lunch.  Ook dat is een leerzame activiteit: samen de tafel dekken, kinderen tellen en dan bedenken ze hoeveel bordjes ze dan op tafel kunnen zetten. “En zullen we dan de gekleurde bordjes om en om zetten?” Elke peuter smeert zelf zijn of haar boterham, maar krijgt natuurlijk hulp als het niet lukt.

Doorgaande lijn naar de basisschool

We vinden de overdracht van het peuterprogramma naar de basisschool belangrijk. Hoe borgen we de zogeheten doorgaande leerlijn? Daarom hebben we veel contact met de basisscholen en op veel locaties doen we ook gezamenlijke activiteiten. Zo zorgen we ervoor dat de stap naar de basisschool zo klein mogelijk wordt. De stap van peuter naar kleuter is immers al groot genoeg!

Lees ook…

petra scheerens
Petra Scheerens
Petra vertelt enthousiast: “Ik werk elke dag bij het peuterprogramma, dus ik ben een vast gezicht op de groep.…
Lees bericht