Aanpassing maximum uurtarief overheid

hjk

Het ministerie gaat de maximum uurprijs voor kinderopvang per 1 januari a.s. toch extra verhogen. Eerder was deze vastgesteld op € 8,97 voor dagopvang en € 7,72 voor bso. Deze uurtarieven worden aangepast naar respectievelijk € 9,12 en € 7,85. Het is fijn dat het kabinet inziet dat de oorspronkelijke maximum uurprijzen voor komend jaar niet in verhouding stonden met de gestegen prijzen als gevolg van de inflatie.

De aanpassing van de maximum uurprijs betekent dat je meer kinderopvangtoeslag ontvangt en daarmee nemen je netto opvangkosten af. Er wordt door de minister nog gekeken per wanneer deze extra verhoging voor 2023, met terugwerkende kracht, doorgevoerd kan worden.

Lees ook…