Pedagoog Kim

Kim Dickens is pedagoog en in die hoedanigheid bij alle locaties van Nummereen betrokken. Kim coacht onder andere de teamcoaches en VVE-specialisten en draagt zorg voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte. Hiernaast heeft ze ook veelvuldig contact met externe partijen en nog veel meer!

96d70606 2111 4f50 8342 22f8c818e91c e1668518051858

“Ik ben bij Nummereen Kinderopvang gestart als pedagogisch medewerker en heb daarna jaren als teamcoach gewerkt. Nu maak ik als pedagoog onderdeel uit van het team Pedagogiek & Kwaliteit. Het allerbelangrijkste aan mijn werk als pedagoog vind ik dat ik samen met de teamcoaches de pedagogisch medewerkers in hun kracht kan zetten. Als zij in hun kracht staan, kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Nummereen vindt kwaliteit erg belangrijk, dat zie je bijvoorbeeld terug in het aanbod dat is afgestemd op de behoefte van het kind. We willen dat kinderen iets leren, maar wel altijd spelenderwijs. Als een kind een andere of extra ondersteuningsbehoefte heeft, signaleren we dit en gaan we daar mee aan de slag samen met ouders.

Bewaken van de doorgaande lijn
Ik ben binnen Nummereen nauw betrokken bij kinderen met een VVE-indicatie. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De voorschoolse educatie vindt bij ons plaats en is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een vve-indicatie. Dit betekent in onze gemeenten dat kinderen vier dagdelen kunnen deelnemen aan het peuterprogramma. Ik neem onder andere deel aan de VVE-werkgroepen in alle gemeenten in het werkgebied van Nummereen. In gesprek met de consultatiebureaus, scholen, gemeenten en andere opvangorganisaties bespreken we de kwaliteit van VVE en hoe we de doorgaande lijn met scholen kunnen bewaken en versterken.

Krachten bundelen met externe partijen
Ik heb veel contact met externe partners, voornamelijk als een kind nét wat anders nodig heeft dan andere kinderen. We kijken samen waar het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Soms is dat niet bij Nummereen, dan zoek ik samen met ouders en andere partners waar het kind wel op zijn plek zit. In gemeente Bladel zijn we een tijd geleden een pilot gestart, het OST 4- (ondersteuningsteam voor kinderen tot 4 jaar). Daar werk ik samen met een vast team dat bestaat uit een orthopedagoog, het consultatiebureau en het CJG (centrum voor jeugd en gezin). We kijken samen met de ouders welke ondersteuningsbehoeften het kind heeft. Zo nodig wordt ook de toekomstige basisschool uitgenodigd tijdens dit overleg. Deze korte lijntjes zijn erg fijn en we zien zichtbaar resultaat! Als pedagoog vind ik het superbelangrijk dat een kind op een goede plek zit waar hij of zij zich kan ontplooien en gelukkig is en vanuit deze basisvoorwaarden optimaal kan ontwikkelen. Optimale ontwikkelkansen voor elk kind, daar ga ik voor!”

“Ik ben bij Nummereen Kinderopvang gestart als pedagogisch medewerker en heb daarna jaren als teamcoach gewerkt. Nu maak ik als pedagoog onderdeel uit van het team Pedagogiek & Kwaliteit. Het allerbelangrijkste aan mijn werk als pedagoog vind ik dat ik samen met de teamcoaches de pedagogisch medewerkers in hun kracht kan zetten. Als zij in hun kracht staan, kunnen de kinderen zich optimaal ontwikkelen. Nummereen vindt kwaliteit erg belangrijk, dat zie je bijvoorbeeld terug in het aanbod dat is afgestemd op de behoefte van het kind. We willen dat kinderen iets leren, maar wel altijd spelenderwijs. Als een kind een andere of extra ondersteuningsbehoefte heeft, signaleren we dit en gaan we daar mee aan de slag samen met ouders.

Bewaken van de doorgaande lijn
Ik ben binnen Nummereen nauw betrokken bij kinderen met een VVE-indicatie. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De voorschoolse educatie vindt bij ons plaats en is bedoeld voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Het consultatiebureau geeft kinderen die (een risico op) een onderwijsachterstand hebben een vve-indicatie. Dit betekent in onze gemeenten dat kinderen vier dagdelen kunnen deelnemen aan het peuterprogramma. Ik neem onder andere deel aan de VVE-werkgroepen in alle gemeenten in het werkgebied van Nummereen. In gesprek met de consultatiebureaus, scholen, gemeenten en andere opvangorganisaties bespreken we de kwaliteit van VVE en hoe we de doorgaande lijn met scholen kunnen bewaken en versterken.

Krachten bundelen met externe partijen
Ik heb veel contact met externe partners, voornamelijk als een kind nét wat anders nodig heeft dan andere kinderen. We kijken samen waar het kind zich optimaal kan ontwikkelen. Soms is dat niet bij Nummereen, dan zoek ik samen met ouders en andere partners waar het kind wel op zijn plek zit. In gemeente Bladel zijn we een tijd geleden een pilot gestart, het OST 4- (ondersteuningsteam voor kinderen tot 4 jaar). Daar werk ik samen met een vast team dat bestaat uit een orthopedagoog, het consultatiebureau en het CJG (centrum voor jeugd en gezin). We kijken samen met de ouders welke ondersteuningsbehoeften het kind heeft. Zo nodig wordt ook de toekomstige basisschool uitgenodigd tijdens dit overleg. Deze korte lijntjes zijn erg fijn en we zien zichtbaar resultaat! Als pedagoog vind ik het superbelangrijk dat een kind op een goede plek zit waar hij of zij zich kan ontplooien en gelukkig is en vanuit deze basisvoorwaarden optimaal kan ontwikkelen. Optimale ontwikkelkansen voor elk kind, daar ga ik voor!”

Lees ook…

testimonial daisy e1625469988806
Daisy van Hoof
“Drie kindjes afzetten en weer oppikken op één locatie is voor ons een ware uitkomst! Wij hebben veel lieve…
Lees bericht
eef 2 1
Eef en Riv
Moeder Eef vertelt: “Na de verhuizing vanuit Oisterwijk zijn we overgestapt naar Nummereen Kinderopvang. De locatie in Eersel zit…
Lees bericht